Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania NW Zgorzelec oraz NW Lubsko

Przetarg nieograniczony
Część VII Rzeka Lubsza - konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.21.2022
 • Numer części
  WR.ROZ.2810.21.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.04.2022 09:00
 • Termin składania ofert
  12.05.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.05.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Zamówienie składa się z następujących części:
 1. Kanał Białków - konserwacja cieku  w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko
 2. Kanał Dobrzyński - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 2+998
 3. Rzeka Świerczynka - konserwacja cieku w km 2+000 ÷ 5+700 gmina Przewóz
 4. Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+480
 5. Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+000
 6. Rzeka Granica - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 5+800
 7. Rzeka Lubsza - konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie
 8. Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej- wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie – prace konserwacyjne na ciekach  :
   1. dla części 1 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   2. dla części 2 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   3. dla części 3 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   4. dla części 4 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   5. dla części 5 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   6. dla części 6 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   7. dla części 7 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   8. dla części 8 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry