Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROA.2811.6.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.04.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  09.05.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części:
Część I:     Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka powiat Hajnówka
Część II:    Remont łazienki wodomistrzówki Mikaszówka ZZ Augustów  w miejscowości Mikaszówka pow. Augustów
Część III:     Remont łazienki wodomistrzówki Paniewo ZZ Augustów  w miejscowości Paniewo gm. Augustów
Część IV:     Remont łazienki wodomistrzówki w miejscowości Tartak, RZGW w Białymstoku ZZ Augustów.

 

Informacje dodatkowe

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Do oferty Wykonawca załącza niżej wymienione dokumenty: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia,  poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza oferty, oraz podpisania zapytania ofertowego i kosztorysu ofertowego na daną część zamówienia. Brak, któregokolwiek z wymienionych dokumentu spowoduje, iż oferta jest nieważna z przyczyn formalnych i podlega odrzuceniu . Oferta, która przyjdzie po terminie nie będzie rozpatrywana.

Branże CPV

 • 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
 • 45431000-7 - Kładzenie płytek
 • 45442180-2 - Powtórne malowanie
 • 45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Część I: Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka powiat Hajnówka

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część II: Remont łazienki wodomistrzówki Mikaszówka ZZ Augustów w miejscowości Mikaszówka pow. Augustów

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część III: Remont łazienki wodomistrzówki Paniewo ZZ Augustów w miejscowości Paniewo gm. Augustów

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Część IV: Remont łazienki wodomistrzówki w miejscowości Tartak, RZGW w Białymstoku ZZ Augustów

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry