Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Oświęcim (5 części)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.36.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  06.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Oświęcim.
2. Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

Część 1: Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000 - 5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.

Część 2: Utrzymanie potoku Chechło w km 8+800 - 9+700, 12+900 - 17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.

Część 3: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000 - 5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia.

Część 4: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000 - 2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski.

Część 5: Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000 - 1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski - prace utrzymaniowe.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla każdej części zamówienia zawierają Załączniki od nr 2a do 2e do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniki od nr 4a do nr 4e do SWZ – kosztorysy ofertowe.

4. Zakres obszaru realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia został przedstawiony na mapach poglądowych stanowiących Załączniki od nr 3a do nr 3e do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie, której znajdują się prace utrzymaniowe lub konserwacyjne na rzekach lub potokach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) na kwotę nie mniejszą niż:

a) dla Części 1 , Części 2 i Części 3 – 50 000,00 zł brutto każda;

b) dla Części 4 i Części 5 – 10 000,00 zł brutto każda;

Warunki realizacji umowy

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ dla Części 1 i 2 zamówienia oraz Załącznik nr 5a do SWZ dla Części 3 – 5 zamówienia.
2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ dla Części 1 i 2 zamówienia oraz Załącznik nr 5a do SWZ dla Części 3 – 5 zamówienia.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w
e wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.05.2022 15:07:52
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ.
 • 23.06.2022 13:24:07
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 23.06.2022 13:25:02
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 23.06.2022 13:25:47
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 23.06.2022 13:26:12
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • 23.06.2022 13:26:41
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 23.06.2022 13:27:16
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.36.2022
 • Część 1: Utrzymanie potoku Luszówka km 0+000 - 5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.36.2022
 • Część 2: Utrzymanie potoku Chechło w km 8+800 - 9+700, 12+900 - 17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.36.2022
 • Część 3: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000 - 5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.36.2022
 • Część 4: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000 - 2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.36.2022
 • Część 5: Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000 - 1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski - prace utrzymaniowe.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry