Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoków na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.39.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  06.05.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  08.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.06.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoków na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część I – Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem koryta potoku Radoczanka w km 0+000-2+400 w m. Radocza, gm. Tomice, pow. wadowicki,

Część II – Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoku Tomickiego w km 0+000-2+400 w m. Tomice, gm. Tomice, pow. wadowicki,

Część III – Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem koryta potoku Dąbrówka km 0+000-1+150 m. Wadowice, Wadowice - Jaroszowice, Wadowice - Gorzeń Dolny, gm. Wadowice, pow. wadowicki,

Część IV – Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoku Łowiczanka w km 0+000-1+200 w msc. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski,

Część V – Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem koryta pot. Pańska Góra w km 1+160-1+800 w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pow. wadowicki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.05.2022 15:05:26
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ.
 • 27.05.2022 09:23:41
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 08.06.2022 13:43:46
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 13.06.2022 14:46:26
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części III.
 • 04.07.2022 15:02:04
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I, Części II oraz Części V.
 • 19.07.2022 12:00:40
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części IV.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry