Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Elektroniczna sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.224701277
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KZGW/KU/117/2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  26.05.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 66151100-4 - Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.05.2022 12:47:31
 • Anna Stróżyk- Kowalska

 • Komunikat zmieniający termin składania ofert
 • 17.05.2022 12:50:03
 • Anna Stróżyk- Kowalska

 • Warszawa, 17 maja 2022 r.

  KOMINUKAT do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13 maja 2022 r. Nr sprawy KZGW/KU/117/2022

  1. Zmienia się punkt 13 Zapytania ofertowego z dnia 13 maja 2022 r., opublikowanego na Platformie Zakupowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na stronie internetowej tej jednostki (nr sprawy KZGW/KU/117/2022), nadając mu brzmienie:
  „13. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 26.05.2022, do godz. 10.00.”
  2. Pozostałe punkty Zapytania ofertowego pozostawia się bez zmian.
 • 25.05.2022 11:02:15
 • Anna Stróżyk- Kowalska

 • Warszawa, 25 maja 2022 r.
  KOMINUKAT
  do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13 maja 2022 r.
  Nr sprawy KZGW/KU/117/2022
  W związku z wymogiem elektronicznej platformy zakupowej, wskazującym na konieczność podania ceny przedmiotu postępowania wyjaśniamy, że w Przedmiocie postępowania zaleca się wskazać maksymalną szacowaną wartość prowizji (kwotę prowizji brutto), którą oferent zamierza uzyskać przez czas maksymalny 18 miesięcy, na jaki może zostać zawarta umowa, przy czym wartość ta nie może przekroczyć 129 999,99 PLN netto, zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz projektem umowy.
  Jednocześnie informujemy się, że ocenie będzie podlegała załączona oferta ze wskazaniem wartości prowizji (wyrażonej w % od wartości zezwolenia) oraz terminu realizacji i czasu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonalnością systemu, nie zaś podana przez oferenta cena przedmiotu postępowania, wymagana formularzem elektronicznej platformy zakupowej.
 • 01.06.2022 14:15:42
 • Anna Stróżyk- Kowalska

 • Warszawa 01.06.2022 r.

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYGRYWAJĄCEJ I O ZDOBYTEJ LICZBIE PUNKTÓW
  do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13 maja 2022 r.
  nr sprawy KZGW/KU/117/2022

  Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa), w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, informuje o wynikach ogłoszonego zapytania ofertowego na wykonanie zadania pt.: „Elektroniczna sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb”.

  W terminie składania ofert, tj. do dnia 26 maja 2022 r. do godziny 10:00, wpłynęło 5 ofert o następujących parametrach:
  Lp. Nazwa Oferenta Termin złożenia oferty Kryteria wyboru ofert
  Wartość prowizji
  [%] Termin realizacji
  [dni] Czas rozwiązywania problemów technicznych [dni]
  1 DECATHLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  (ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa) 25.05.2022 3,5 45 2
  2 Roduq Rafał Stefaniszyn
  (ul. Stryjska nr 24, 81¬506 Gdynia) 25.05.2022 5,5 50 1
  3 IT Piotr Ślęzak
  (ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań) 26.05.2022 10 40 1
  4 "AQUARIUS CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
  (ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa) 26.05.2022 3 3 1
  5 INPERO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  (ul. Stary Rynek 9-10, 89-600 Chojnice) 26.05.2022 18 60 1

  Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i zostały przyjęte do oceny. Negocjacji nie przeprowadzano, nie wzywano do wyjaśnień, korekt lub uzupełnień ofert.
  Zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym Zespół do przygotowania i przeprowadzenia postępowania wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki w nim określone i przyznał następującą liczbę punktów:
  1. DECATHLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61,00 pkt
  2. Roduq Rafał Stefaniszyn 54,08 pkt
  3. IT Piotr Ślęzak 37,13 pkt
  4. "AQUARIUS CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 100,00 pkt
  5. INPERO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 27,42 pkt

  Postępowanie KZGW/KU/117/2022 wygrała oferta złożoną przez firmę: "AQUARIUS CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", uzyskując maksymalną liczbę punktów.
 • 22.06.2022 11:30:52
 • Anna Stróżyk- Kowalska

 • Zamawiający unieważnia postępowanie znak KZGW/KU/117/2022.
 • 22.06.2022 12:24:43
 • Anna Stróżyk- Kowalska

 • postępowanie zostało unieważnione

Informacja

Postępowanie unieważnione: postępowanie zostało unieważnione.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry