Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.50.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.05.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  02.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.06.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap II.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część I – Lokalny zasyp wyrw brzegowych na rzece Soła w km  64+600-64+700, 64+050-64+300 w m. Cisiec, Węgierska Górka, gm. Węgierska Górka,

Część II – Lokalny zasyp wyrw wraz z uzupełnieniem ubytków ubezpieczenia w korycie potoku Żabniczanka w km 5+750 - 5+950 w msc. Żabnica, Węgierska Górka,

Część III – Zasyp wyrw brzegowych w korycie potoku Czerna lokalnie w km 0+350-0+400, km 0+500-0+660 i km 0+750-0+850  w m. Rycerka Dolna, gm. Rajcza,

Część IV – Zasyp wyrwy na lewym brzegu potoku Cicha w km 2+900-2+970 w m. Soblówka, gm. Ujsoły,

Część V – Zasyp wyrw brzegowych w korycie potoku Nawieśnik w km 1+820-1+960 w m. Rychwałd, gm. Gilowice.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.05.2022 14:39:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie.
 • 02.06.2022 11:56:49
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 07.06.2022 14:36:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części V.
 • 15.06.2022 11:34:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II postępowania.
 • 24.06.2022 14:27:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I postępowania.
 • 07.07.2022 13:55:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części III i Części IV postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry