Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jednorazowa dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.31.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.05.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

 

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B,

Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno  ul. Bieszczadzka 5,

Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12,

Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6,

Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby  Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie każdej z części zamówienia.

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 80.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 80.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 2:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 45.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 45.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 3:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 25.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 25.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 4:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 15.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 15.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 5:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy wszystkich części:

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 22600000-6 - Tusz
 • 22815000-6 - Notatniki
 • 22816000-3 - Bloki papierowe
 • 22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
 • 22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby
 • 24910000-6 - Kleje
 • 30192100-2 - Gumki
 • 30192130-1 - Ołówki
 • 30192131-8 - Ołówki automatyczne
 • 30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków
 • 30192133-2 - Temperówki do ołówków
 • 30192160-0 - Korektory
 • 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne
 • 30194000-5 - Przybory kreślarskie
 • 30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
 • 30197210-1 - Skoroszyty kołowe
 • 30197220-4 - Spinacze do papieru
 • 30197300-9 - Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
 • 30197320-5 - Zszywacze
 • 30197321-2 - Usuwacz zszywek
 • 30197330-8 - Dziurkacze
 • 30197630-1 - Papier do drukowania
 • 30199230-1 - Koperty

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.06.2022 12:55:43
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z załącznikami.
 • 13.06.2022 07:53:55
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z załącznikami.
 • 13.06.2022 07:54:39
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono terminy składania i otwarcia ofert.
 • 13.10.2022 14:53:38
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Resgraph Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry