Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią na obszarze RZGW Kraków

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.57.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  25.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  22.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.06.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań koncepcji ochrony przed powodzią na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
Część 1 – Ochrona przed powodzią terenów Zarabia w Myślenicach,
Część 2 – Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Prądnika

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ dla Części 1 oraz dla Części 2.

Warunki realizacji umowy

Warunki w zakresie realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr Załącznik Nr 11a do SWZ dla Części 1 oraz Załącznik Nr 11b do SWZ dla Części 2.

Branże CPV

 • 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.06.2022 12:54:04
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania oraz aktualne załączniki nr 2a, 2b, 11a oraz 11b do SWZ.
 • 17.06.2022 09:28:44
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert
 • 22.06.2022 13:53:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry