Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap IV

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.68.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.05.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap IV.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część I – Zasyp wyrw brzegowych na potoku Pewlica w km 2+600-2+640, 3+700-3+800  w m. Pewel Ślemieńska, gm. Świnna,

Część II – Udrożnienie koryta wraz z zasypem wyrw brzegowych na potoku Leśnianka 0+000-0+100  w m. Żywiec, gm. Żywiec,

Część III – Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wieśnik w km 0+000-2+630
w m. Wieprz i w m. Radziechowy, gm. Radziechowy-Wieprz,

Część IV – Zasyp wyrw brzegowych w km 2+514-2+544, 3+160-3+300, 3+485-3+520, 3+575-3+600 potok Trzebinka

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostały określone w pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 14 do SWZ-Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.06.2022 14:40:38
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 20.06.2022 14:31:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert
 • 21.06.2022 14:50:02
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części IV.
 • 27.06.2022 14:52:08
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I oraz Części II
 • 18.07.2022 10:15:47
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części III

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry