Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12634,Wykonanie-operatow-rybackich-dla-obwodu-rybackiego-zbiornika-Porabka-na-rzece-So.html
16.07.2024, 11:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie operatów rybackich dla obwodu rybackiego zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3 i obwodu rybackiego zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii uprawnionej jednostki”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-114
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.254.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.05.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  06.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia satnowiącym załącznik do Umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym i zapisami projektu Umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym i zapisami projektu Umowy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym i zapisami projektu Umowy.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym i zapisami projektu Umowy.

Branże CPV

 • 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.