Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa suchego zbiornika na cieku Sudoł Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.67.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  05.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa suchego zbiornika na cieku Sudoł Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskiewraz ze skutecznym złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, innych niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy suchego zbiornika retencyjnego na cieku Sudoł Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskie wraz z wszystkimi obiektami i urządzeniami hydrotechnicznymi oraz przebudową infrastruktury kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem;
 2. Pozyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych niezbędnych do właściwego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika;
 3. Pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji projektowej zbiornika (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, DOŚU);
 4. Przygotowanie i skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji
 5. Przygotowanie i złożenie skutecznego wniosku o dokonanie zmian w Księgach Wieczystych w związku z dokonanymi podziałami.

Dodatkowe informacje:

Dokumentację projektową zbiornika należy wykonać w oparciu o opracowaną wielowariantową koncepcję dla zadania „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na cieku Sudoł Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskie”,

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry