Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.83.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  18.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji dla 4 zadań odpowiadających częściom zamówienia:

część 1 „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm.  Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”;

część 2 „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m.  Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie”;

część 3 „Przebudowa jazu na rz. Nidzicy w m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka”;

część 4 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie”,

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.07.2022 16:02:10
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 11.07.2022 08:30:36
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Przebudowa jazu na rz. Nidzicy w m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry