Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Limanowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.84.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na ciekach i potokach NW Limanowa.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot. Białka w km 0+650 – 0+750 w m. Łososina Dolna, gm. Łososina Dolna,

Część 2 – Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot. Smolnik w km 10+950 – 11+650 w m. Pisarzowa, gm. Limanowa,

Część 3 – Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot. Zawadka w km 1+200 – 1+700 w m. Zawadka, gm. Tymbark,

Część 4 – Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot. Bez nazwy w km 0+450 – 0+550 w m. Jurków, gm. Dobra,

Część 5 – Konserwacja zapór przeciwrumowiskowych na pot. Gródek w km 0+700 – 1+200 w m. Klęczany, gm. Chełmiec,

Część 6 – Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot. Kamionka w km 2+600 – 2+700 w m. Kamionka Mała, gm. Laskowa.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostałe określone w pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w Załączniku Nr 13a do SWZ dla Części 1 i Części 2 oraz Załączniku Nr 13b do SWZ dla Części 3, Części 4, Części 5, Części 6.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2022 12:53:09
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 14.07.2022 14:28:44
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2
 • 18.07.2022 10:57:44
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1
 • 19.07.2022 11:37:28
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3, Części 4 oraz Części 6
 • 22.07.2022 11:18:20
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 5

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry