Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Myi

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.532 032 383
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.5.2811.25.2022.KA-S
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.06.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  13.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje zaiwrają się w załączniku nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ważne w czasie realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do przedstawienia ww. polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry