Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pompownie NW Kościan i NW Gostyń - przegląd techniczno-eksploatacyjny i ocena stanu technicznego pomp

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.473.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.06.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  23.06.2022 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczno-eksploatacyjny i ocena stanu technicznego 19 pomp zatapialnych KSB AMACAN wraz z przeglądem szaf sterowniczych zamontowanych w 7 pompowniach (NW Kościan - 6 pompowni; NW Gostyń – 1 pompownia).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń stanowi pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Pompax Sp. z o.o.

Przemysłowa Kłoda 7a
64-130 Rydzyna

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry