Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi na obiekcie hydrotechnicznym EW Świnna Poręba – etap II: Część 1: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności systemów sterowania elektrownią. Część 2: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora turbiny.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.95.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  27.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi na obiekcie hydrotechnicznym Elektrownia Wodna Świnna Poręba gm. Mucharz pow. wadowicki obejmujące odpowiednio dla każdej części zamówienia wykonanie nadzoru, konserwacji i utrzymania w sprawności:

Część 1: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności systemów sterowania elektrownią,

Część 2: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora turbiny.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2a – 2b do SWZ, oraz projekt umowy - Załącznik nr 3  do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Dla Części 1:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył przegląd lub serwis co najmniej dwóch systemów sterowania i nadzoru elektrowni dla turbin wodnych o spadzie powyżej H=30 [m] i mocy znamionowej powyżej 2 MW.

 

2. Dla Części 2:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył przegląd lub serwis co najmniej dwóch elektrohydraulicznych układów regulacji, dla turbin wodnych o spadzie powyżej H.30 [m] i mocy znamionowej powyżej 2MW.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.07.2022 14:32:54
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 11.07.2022 14:54:35
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 11.07.2022 14:56:56
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.95.2022
 • Część 1: Część 1: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności systemów sterowania elektrownią.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.95.2022
 • Część 2: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora turbiny.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry