Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kraków

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.105.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  08.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.07.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kraków.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Naprawa uszkodzeń na cieku b.n. w km 0+050-0+110 w m. Rudnik,

Część 2 – Udrożnienie cieku b.n. w km 0+000-0+400 w m. Harbutowice w sąsiedztwie dz. 633,

Część 3 – Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Skawinka w km 27+600-28+100,

Część 4 – Rzeka Skawinka (Harbutówka) w km 24+370-26+610 w m. Sułkowice gm. Sułkowice – wymiana barier,

Część 5 – Pot. Podłężanka km 0+000-3+200 m. Podłęże, Węgrzce Wlk oraz wyrównanie kolein i utwardzenie korony obwałowania lewego wału (km wału 0+000-2+850),

Część 6 - Naprawa uszkodzeń Pot. Podłężanka km 4+800-10+000 m. Podłęże, Staniątki,

Część 7 - Pot. Zabawka km 0+000-2+950 m. Brzegi, Kokotów,

Część 8 - Pot. Krzyszkowice km 0+000-2+600 m. Wieliczka

Część 9 - Remont śluzy wałowej nr 3 i 4 rz. Sanka

Część 10 - Remont śluz wałowych nr 5 w km 126+270 w m. Grobla oraz nr 7 w km 124+570 w m Ispini gm Drwinia rzeka Wisła wał prawy

Część 11 - Rzeka Białucha w km 0+250-0+365, m. Kraków - Zasyp wyrwy w prawym brzegu i jej biologiczna zabudowa

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.06.2022 14:35:55
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert.
 • 05.07.2022 14:30:44
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił pytania wraz odpowiedziami
 • 08.07.2022 14:31:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 25.07.2022 11:22:43
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 8.
 • 27.07.2022 14:25:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 9.
 • 27.07.2022 14:55:14
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 2.
 • 27.07.2022 14:59:03
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 10
 • 28.07.2022 13:10:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3, Części 4, Części 5, Części 6, Części 7 oraz Części 11

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry