Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.61.2022.MJ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.06.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  01.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach.

Przedmiot zamówienie został podzielony na 5 części:

Część 1 - dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb Zespołu Wsparcia Technicznego w Opolu, obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Opolu i Zbiornika Wodnego Turawa

Część 2 - dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb remontu instalacji elektrycznej, telefonicznej i komputerowej  w budynku Zarządu Zlewni w Opolu oraz potrzeb NW Krapkowice

Część 3 - dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni  w   Gliwicach

Część 4 - dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Katowicach

Część 5 - dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb RZGW Gliwice

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SWZ tj. Formularz cenowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Branże CPV

 • 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
 • 31300000-9 - Drut i kabel izolowany
 • 31411000-0 - Baterie alkaliczne
 • 31430000-9 - Akumulatory elektryczne
 • 31440000-2 - Baterie
 • 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
 • 38552000-9 - Mierniki elektroniczne
 • 39715200-9 - Urządzenia grzewcze

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb Zespołu Wsparcia Technicznego w Opolu, obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Opolu i Zbiornika Wodnego Turawa

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb remontu instalacji elektrycznej, telefonicznej i komputerowej w budynku Zarządu Zlewni w Opolu oraz potrzeb NW Krapkowice

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Gliwicach

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb jednostek Zarządu Zlewni w Katowicach

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb RZGW

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry