Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na 6 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.113.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.06.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  14.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.07.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w podziale na 6 części:

Część I – Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Krakowie,

Część II - Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Krakowie - Zarząd Zlewni w Kielcach,

Część III - Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Krakowie - Zarząd Zlewni w Krakowie,

Część IV - Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Krakowie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,

Część V - Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Krakowie - Zarząd Zlewni w Żywcu:

 • Zbiornik Wodny Świnna Poręba,
 • Zbiornik Wodny Tresna.

Część VI - Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Krakowie - Ośrodek Zarybieniowy w Świnnej Porębie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ

Branże CPV

 • 31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
 • 31320000-5 - Kable energetyczne
 • 31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych
 • 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
 • 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.07.2022 15:10:43
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 14.07.2022 13:17:55
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 18.07.2022 10:11:08
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części I, Części II, Części III oraz Części VI
 • 28.07.2022 13:58:33
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części V

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry