Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.69.2022.MJ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.06.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  12.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.07.2022 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie.

Przedmiot zamówienie został podzielony na 11 części.

Minimalny okres gwarancji dla asortymentu w ramach każdej z części zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części nr 1 - 11) oraz w Załączniku nr 2 do SWZ tj. Formularze asortymentowo-cenowe odpowiednio dla części nr 1 - 11.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Branże CPV

 • 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.07.2022 12:14:20
 • Michał Janocha

 • Zmiana terminu składania ofert

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Białystok

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Bydgoszcz

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Dostawa AGD na potrzeby RGZW Gdańsk

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Gliwice

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Kraków

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Lublin

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Poznań

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Rzeszów

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Szczecin

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Warszawa

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Dostawa AGD na potrzeby RZGW Wrocław

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry