Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.57.2022.MJ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.06.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  29.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.07.2022 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: „Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ, Załącznik nr 7 – Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

Zamówienie składa się z następujących części:

część 1 Dostawa materiałów budowlanych - RZGW Gliwice

część 2 Dostawa materiałów budowlanych - Zarząd Zlewni Gliwice

część 3 Dostawa pozostałych materiałów - Zarząd Zlewni Gliwice

część 4 Dostawa materiałów budowlanych - Zarząd Zlewni Katowice

część 5 Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników - Zarząd Zlewni Opole

część 6 Dostawa ogrodzenia - Zarząd Zlewni Opole

część 7 Dostawa materiałów budowlanych - Zarząd Zlewni Opole

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Branże CPV

 • 18424000-7 - Rękawice
 • 24910000-6 - Kleje
 • 39224210-3 - Pędzle malarskie
 • 44111000-1 - Materiały budowlane
 • 44111800-9 - Zaprawa (murarska)
 • 44190000-8 - Różne materiały budowlane
 • 44220000-8 - Stolarka budowlana
 • 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe
 • 44810000-1 - Farby
 • 44812100-6 - Emalie i glazury
 • 44820000-4 - Lakiery
 • 44832200-3 - Rozcieńczalniki

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Dostawa materiałów budowlanych - RZGW Gliwice

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Dostawa materiałów budowlanych - Zarząd Zlewni Gliwice

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Dostawa pozostałych materiałów - Zarząd Zlewni Gliwice

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Dostawa materiałów budowlanych - Zarząd Zlewni Katowice

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników - Zarząd Zlewni Opole

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Dostawa ogrodzenia - Zarząd Zlewni Opole

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Dostawa materiałów budowlanych - Zarząd Zlewni Opole

 • Dostawa
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry