Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Krakowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.122.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  02.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.08.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Krakowie.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części ze względu na przynależność do Jednostki Organizacyjnej:

Część 1 – siedziba RZGW w Krakowie

Część 2 – Zarząd Zlewni w Krakowie

Część 3 – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Część 4 – Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Część 5 – Zarząd Zlewni w Żywcu

Szczegółowy zakres i rodzaj dostaw przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie w/w części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ (dla każdej z części zamówienia),

– Formularze asortymentowo-cenowe – Załączniki Nr 3a do Nr 3e SWZ odpowiednio dla części nr 1-5,

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ (dla każdej z części zamówienia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji w zakresie części 2 oraz części 5.

Branże CPV

 • 24910000-6 - Kleje
 • 39224210-3 - Pędzle malarskie
 • 44111000-1 - Materiały budowlane
 • 44111800-9 - Zaprawa (murarska)
 • 44175000-7 - Panele
 • 44190000-8 - Różne materiały budowlane
 • 44220000-8 - Stolarka budowlana
 • 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe
 • 44531510-9 - Śruby i wkręty
 • 44810000-1 - Farby
 • 44812100-6 - Emalie i glazury
 • 44812210-0 - Farby olejne
 • 44820000-4 - Lakiery
 • 44832200-3 - Rozcieńczalniki

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.08.2022 11:49:15
 • Ewa Piszczek

 • Informacja z otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry