Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13216,Remont-sluzy-malej-stopien-wodny-Groszowice-Etap-I.html
2022-12-05, 06:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont śluzy małej – stopień wodny Groszowice. Etap I”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.68.2022.DT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  15.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont śluzy małej – stopień wodny Groszowice. Etap I” Śluza wchodzi w skład stopnia wodnego Groszowice i zlokalizowana jest na lewym brzegu Odry gmina Prószków. Dokumentacja projektowa wykonana była w roku 2021 i obejmuje swoim zakresem remont komory, głowy górnej oraz głowy dolnej, język rozdzielczy śluzy małej i zagospodarowanie śluzy wraz z peronami w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych, wyposażenia mechanicznego. Przedmiotowe zamówienie obejmują swym zakresem:

 1. Roboty budowlane betonowe – prace przy pachołach cumowniczych.     
 • Skucie betonowych, niezbrojonych płyt chodnika gr. ok. 11 cm przy peronie lewym
  i prawym oraz na terenie pomiędzy śluzami.
 • Załadunek, transport i wywóz gruzu z wykopu na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie.
 • Zakup, dostawa i wypełnienie betonem C20/25 z dodatkiem włókien polipropylenowych, wolnych przestrzeni przy pachołach cumowniczych wraz
  z dodatkowym kotwieniem za pomocą prętów stalowych.
 1. Roboty malarskie – elementy stalowe na koronach głów i peronów śluz  
 • Piaskowanie dwustronne granulatem bez kwarcowym elementów stalowych (blach, krat i łożysk z podstawą, okucia metalowe wnęk) na koronach głowy górnej i dolnej.
 • Malowanie dwustronne natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych (blach, krat i łożysk z podstawą, okucia metalowe wnęk) - jako podkład dwuskładniowy o grubości powłoki 450 um po pomalowaniu oraz farbami nawierzchniowymi – jako warstwa nawierzchniowa
  o grubości powłoki po malowaniu 50 um, łączna grubość powłoki po
  malowaniu = 500 um, wraz z robotami towarzyszącymi.
 1. Zagospodarowanie terenu przy śluzie małej - chodnik. 
 • Przycięcie piłą tarczową betonów przy pachołach cumowniczych (długość cięcia betonu wzdłuż prawego peronu ok. 48,62 m) oraz skucie odciętych części betonów na głębokość ok. 11 cm. Łącznie  z robotami towarzyszącymi.
 • Skucie betonowych, niezbrojonych płyt chodnika gr. ok. 11 cm przy peronie lewym
  i prawym, oraz na terenie pomiędzy śluzami.
 • Załadunek, transport i wywóz gruzu na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji oraz pracą sprzętu pływającego.
 • Wykonanie wykopu gruntu na głębokość do około 15 cm pod chodnik przy prawym
  i lewym peronie oraz na terenie pomiędzy śluzami.
 • Załadunek, transport i wywóz gruntu z wykopu na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz pracą sprzętu pływającego.
 • Rozbiórka istniejących obrzeży przy peronie lewym, oraz na peronie prawym wraz
  z robotami towarzyszącymi.
 • Załadunek, transport i wywóz gruzu z rozbiórki obrzeży na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz pracą sprzętu pływającego.
 • Zakup, dostawa i ułożenie geowłókniny igłowanej z polipropylenu o masie powierzchniowej min. 250 g/m2 , o wytrzymałości na rozciąganie min. 20 kN/m
  i wytrzymałości na przebicie statyczne min. 3,5 kN, uwzględnić w cenie roboty  towarzyszące.
 • Zakup, dostawa i ułożenie obrzeży betonowych (nowych) o wym. 100x30x8 cm na podbudowie z oporem Vbet = 0,0625*103,96 = 6,5 m3 wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakup, dostawa oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Holland
gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. warstwy 5 cm oraz na podbudowie z tłucznia o frakcji 0-31,5 warstwa gr. 15 cm wraz z przygotowaniem podłoża i robotami łącznie z pracą sprzętu pływającego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Informacje dodatkowe

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach zamówienia.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.