Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Hydrowęzeł Opole

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.(77) 407-47-08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.203.2022.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.07.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  18.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej.


Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot 71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Dodatkowe przedmioty 71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne
                                           71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Zamówienie zostało podzielone na 4 następujące części:

Część nr 1 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza pociągowa w Opolu (duża) na rzece Odrze;

Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza w Opolu (mała) na rzece Odrze;

Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza miejska na Młynówce w Opolu;

Część nr 4 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie - jaz na Młynówce w Opolu;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej.


Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot 71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Dodatkowe przedmioty 71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne
                                           71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Zamówienie zostało podzielone na 4 następujące części:

Część nr 1 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza pociągowa w Opolu (duża) na rzece Odrze;

Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza w Opolu (mała) na rzece Odrze;

Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza miejska na Młynówce w Opolu;

Część nr 4 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie - jaz na Młynówce w Opolu;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Branże CPV

 • 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.07.2022 12:01:24
 • Janusz Sielski

 • 1. Czy Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2, wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych na obiektach?
  2. W związku z pyt. 1, czy należy wykonać pomiary elektryczne - lub czy Zamawiający posiada aktualne protokoły pomiarów?
  3. W związku z pyt. 1 - czy Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, do wykonania badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej?
  Dzień Dobry
  W odpowiedzi na powyższe, informuje, iż wymagane prawem badania elektryczne i odgromowe, zostaną wykonane przez pracowników stopni wodnych, zatrudnionych przez Zarząd Zlewni w Opolu.
  Pracownicy, posiadają stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
  Zakres pomiarów wynika z zapisów Prawa budowlanego - art. 62 ust.2, i zostanie przygotowany w formie protokołu, jako załącznik.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • GL.ROZ.2811.203.2022.30E
 • Część nr 1 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza pociągowa w Opolu (duża) na rzece Odrze

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2811.203.2022.30E
 • Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza w Opolu (mała) na rzece Odrze

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2811.203.2022.30E
 • Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza miejska na Młynówce w Opolu

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2811.203.2022.30E
 • Część nr 4 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie - jaz na Młynówce w Opolu

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry