Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Bochnia – II etap

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.121.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.07.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania rzek na terenie NW Bochnia – II etap.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Potok Tusznica w km 2+000-6+900 prace utrzymaniowe,

Część 2 – Potok Łapczycki (Łapczycki Potok) w km 0+000-5+280 prace utrzymaniowe,

Część 3 – Potok Łężkowski w km 0+000-4+000 prace utrzymaniowe,

Część 4 – Potok Gnojski km 0+000-9+204 prace utrzymaniowe,

Część 5 – Potok Trąbecki km 0+000-3+144 prace utrzymaniowe,

Część 6 – Potok Sawka w km 07+040-8+740 prace utrzymaniowe,

Część 7 – Potok Zawadka w km 0+000-1+300 prace utrzymaniowe,

Część 8 – Potok Babica  w km 0+000-6+240 prace utrzymaniowe,

Część 9 – Udrożnienie cieku B.N. (tzw. Młynówka) w km 0+000-1+000 w Dąbiu gm. Raciechowice.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr  11 do SWZ.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.09.2022 09:42:36
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 7.
 • 19.09.2022 11:35:28
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1, Części 3, Części 4, Części 5, Części 6, Części 8 oraz Części 9.
 • 28.10.2022 13:06:18
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry