Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice – II etap

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.128.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.07.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  26.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.08.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania rzek na terenie NW Proszowice – II etap.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 - Roboty utrzymaniowe na rzece Szreniawa wraz z remontem istniejących
2 zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,

Część 2 - Roboty utrzymaniowe na potoku Cicha wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,

Część 3 - Roboty utrzymaniowe na potoku Kantorówka wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,

Część 4 - Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka km 0+000-12+900.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 15 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o konieczności uczestnictwa Wykonawców składających oferty w zakresie Części 1, Część 2 oraz Części 3 w spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego na terenie realizacji prac – wizji lokalnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie NW w Proszowicach, ul. Brodzińskiego 28, 32-100 Proszowice.

Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 18 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.08.2022 13:21:57
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 12.09.2022 13:57:44
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 4 postępowania.
 • 28.09.2022 14:51:32
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 oraz Części 3 postępowania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry