Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace konserwacyjne na przepompowniach na terenie ZZ w Kole

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kole

Zarząd Zlewni w Kole

B. Prusa 3
62-600 Koło
tel.63 288 01 75
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.593-594.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  09.08.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach i wokół pompowni Morzysław i Pątnów wynikajace z zaleceń pokontrolnych w protokołach rocznych na tych obiektach oraz prace remontowe na Przepompowni: Wola podłężna, Warcica, Powiercie I, Izabelin i Piersk na terenie ZZ Koło. Szczegółowy zakres prac zawierają opisy przedmiotu zamówienia stanowiące zalączniki nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego oraz przedmiary robót.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • PO.ROZ.281.593-594.2022
 • część I ZPH Kanał Ślesiński

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • PO.ROZ.281.593-594.2022
 • część II ZPH Przepompownie

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry