Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13633,Przebudowa-i-umocnienie-Kanalu-Gizyckiego.html
13.07.2024, 19:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2812.4.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.08.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  04.10.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​​​ Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego (Giżyckiego), który jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo. Znajduje się on w km 61+80– 63+93 w/w szlaku na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres przebudowy Kanału Giżyckiego obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału, ubezpieczenie wejść do kanału od strony Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo zamówienie obejmuje odmulenie jezior: Niegocin i Kisajno na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi Wodnej. Do obowiązków Wykonawcy należy przedłużanie ważności decyzji i uzgodnień, których termin wygaśnie w trakcie realizacji robót.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu szczególowo zostaly opisane w pkt 9 specyfikacji warunków zamówienia

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 8 do speyfikacji warunkow zamowienia.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 800 000

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.08.2022 14:45:37
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wniesionym odwołaniu wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kopią odwołania.
 • 17.08.2022 12:14:15
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wniesionym odwołaniu nr 2 wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kopią odwołania nr 2.
 • 18.08.2022 17:28:34
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 18.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmiany treści SWZ.
 • 18.08.2022 17:29:51
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 13.09.2022r. na 23.09.2022r.
 • 19.08.2022 16:19:24
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 19.08.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ dotyczące wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 8 do SWZ.
 • 21.08.2022 16:31:59
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 21.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ.
 • 25.08.2022 14:26:57
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
 • 26.08.2022 19:03:33
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 26.08.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ dotyczącą wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 8 do SWZ.
 • 20.09.2022 15:01:15
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.10.2022 r.
 • 27.09.2022 14:40:37
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
 • 28.09.2022 13:50:18
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania sprostowanie wyjaśnień w zakresie udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 8 i 9 z dnia 20.09.2022 r.
 • 04.10.2022 14:55:47
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 08.11.2022 13:58:00
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 04.01.2023 09:23:12
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Opacka 12
80-338 Gdańsk

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.