Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów na kanale Łączany – Skawina

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.158.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.09.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i udrożnienia syfonów i przepustów

na kanale Łączany - Skawina.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 2 na kanale Łączany Skawina,

Część 2 – Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 11 na kanale Łączany Skawina,

Część 3 – Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 15 na kanale Łączany Skawina,

Część 4 – Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 19 na kanale Łączany Skawina

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.10.2022 15:05:30
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1, Części 2, Części 3 oraz Części 4 postępowania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry