Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Suwałkach II

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.68.2022.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  06.09.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w  Augustowie - Nadzór Wodny w Suwałkach II.  Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Suwałkach: gm Sejny, Puńsk, Krasnopol, Rutka Tartak, Wiżajny, Giby, Płaska, Suwałki, M. Suwałki, woj. podlaskie.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 1 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

Część 2 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),

Część 3 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 03.10.2022 13:54:30
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - część 1
 • 03.10.2022 13:54:54
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - część 2
 • 03.10.2022 13:55:32
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - część 3
 • 03.10.2022 13:57:18
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II Część I

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II Część II

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II Część III

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry