Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w budynkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537451
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROA.2811.37.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.09.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  27.09.2022 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w budynkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

w podziale na następujące części:

Część 1 –  Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w siedzibie RZGW Rzeszów i NW Rzeszów    

                    poprzez zakup i montaż klimatyzatorów

Część 2 –   Podniesienie standardu pomieszczeń budynku ZZ Stalowa Wola poprzez zakup i montaż 

                    Klimatyzatorów

Część 3 –   Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku ZZ Przemyśl

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1 ). Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu klimatyzacji o łącznej wartości min. 30.000,00 zł brutto.

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku należy przedłożyć oświadczenie (w formie oryginału wg załącznika nr 2 do Oferty) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających czy dostawy wykazane w załączniku zostały wykonane należycie.

Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem  umowy- załacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry