Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa parametrów technicznych prawego wału rzeki Wisły – mur oporowy w km 6+300-6+370 w m. Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, powiat brzesko

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.166.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Poprawa parametrów technicznych prawego wału rzeki Wisły – mur oporowy w km 6+300-6+370 w m. Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, powiat brzesko. W ramach prac przewidziany jest remont muru oporowego. Mur oporowy o długości 52 mb (mierząc wzdłuż osi wału+ skrzydełka boczne  zamykające skarpę nasypu, o łącznej długości L=2x6,50 m = 13,00 mb).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 14 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.09.2022 12:06:44
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do postępowania
 • 27.09.2022 15:18:05
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 19.10.2022 13:08:00
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry