Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa oleju napędowego do agregatów prądotwórczych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 337 89 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.461.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.09.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  04.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2023 r. ok. 12.000 l oleju napędowego
do agregatów prądotwórczych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni
w Nysie dla jednostek terenowych w Zwierzyńcu oraz Siestrzechowicach oraz Zarządu Zlewni
we Wrocławiu dla jednostek terenowych w Rzeczycy oraz Prawikowie.
Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa
zawiera harmonogram stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a) Dostawa paliwa odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 po
telefonicznym lub złożonym w formie elektronicznej zleceniu Zamawiającego, który określi
termin, miejsce oraz wielkość dostawy,
b) Termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni od telefonicznego zlecenia,
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania jednorazowych, dziennych dostaw w
wysokości 500 l,
d) Paliwo Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko,
e) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze
świadectwa jakości dostarczonego paliwa.
f) Każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.
Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa
zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do Umowy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O zamówienie mogą sie ubiegać Wykonawcy poiadjący aktualna koncesję na prowadzenie działąlności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 6.03.2018 Prawi Przedsiębiorców

Informacje dodatkowe

a) Dostarczone paliwo winno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz.
1680) oraz odpowiednio norm PN – EN 590.
b) Realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do
potrzeb, zgodnie z załączonym harmonogramem,
c) Wielkość dostaw ma charakter szacunkowy,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
d) Terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw paliwa 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 01.01-31.12.2023 r.

Branże CPV

 • 09100000-0 - Paliwa

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry