Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja urządzeń odwadniających tereny położone w depresji Jeziora Zegrzyńskiego

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.602762207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.79.2022/ZZD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.09.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  27.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.10.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywanie prac konserwacyjnych rowów odwadniających, dla:

   1. części 1 - o wartości min. 100 000 zł brutto z jednej umowy i powierzchni
    min. 20 000 m2
   2. części 2 - o wartości min. 15 000 zł brutto z jednej umowy i powierzchni
    min. 3 500 m2
   3. części 3 - o wartości min. 28 000 zł brutto z jednej umowy i powierzchni
    min. 6 000 m2

Uwaga.

Przez jedno zamówienie (usługę) należy rozumieć zamówienie (usługę) wykonane/wykonywane w ramach jednej umowy. 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.10.2022 07:36:51
 • Jacek Maraszek

 • Termin składania i otwarcia ofert zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SWZ

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Konserwacja urządzeń odwadniających tereny położone w depresji Jeziora Zegrzyńskiego - Kompleks I – Wieliszew, Białobrzegi, Nieporęt

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Konserwacja urządzeń odwadniających tereny położone w depresji Jeziora Zegrzyńskiego - Kompleks II - Ruda Borki

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Konserwacja urządzeń odwadniających tereny położone w depresji Jeziora Zegrzyńskiego - Kompleks V - Gąsiorowo

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry