Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka zakrzaczeń w międzywalu rzeki Wisły na terenie gmin Baranów Sandomierski i Łoniów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.172.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.09.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  26.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Wycinka zakrzaczeń w międzywalu rzeki Wisły na terenie gmin Baranów Sandomierski oraz Łoniów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 12 do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o konieczności uczestnictwa Wykonawców składających ofertę w spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego na terenie realizacji prac – wizji lokalnejSpotkanie odbędzie się w dniu 12.10.2022r. o godz. 11:00 przy Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin wizji lokalnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.10.2022r. o godz. 9:00 przy Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.10.2022 13:04:27
 • Anita Wrona

 • Zamawiający uzupełnia informacje dodatkowe o dodatkowy termin wizji lokalnej.
 • 26.10.2022 14:32:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert
 • 07.11.2022 12:09:17
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry