Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków-etap III

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.178.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.10.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  31.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.10.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest  wykonania niezbędnych, corocznych prac utrzymaniowych na potokach znajdujących się w administracji i utrzymaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Krakowie - Nadzoru Wodnego w Krakowie na terenie gminy: Liszki i Zielonki.  Zasadniczym celem prac utrzymaniowych na potoku jest wykoszenie skarp, udrożnienie i usunięcie zatorów, lokalne wyrównanie skarp potoku. Brak wykonywania prac utrzymaniowych na potoku wpływa na drożność co utrudnia swobodny spływ wód powodziowych i roztopowych, samooczyszczanie się wód, a tym samym zwiększenie zagrożenia powodziowego dla przyległych terenów mieszkalno – gospodarcznych. Postępowanie zostało podzielona na 3 części:

Część 1: Utrzymanie potoku Kaszowskiego w km 0+000-2+200, 4+050-4+075;

Część 2: Utrzymanie rzeki Białucha w km 9+737-11+237;

Część 3: Utrzymanie potoku Garliczka w km 0+000-2+600 i w km 3+900-5+000.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry