Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja sytemu alarmowego i telewizyjnego systemu nadzoru na Zbiorniku wodnym Świnna Poręba

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.175.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.10.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  24.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 12 do SWZ - Projekt umowy.

Branże CPV

 • 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.10.2022 12:31:10
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 24.10.2022 13:11:49
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert
 • 02.11.2022 13:24:31
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry