Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 4 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.192.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.10.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  21.11.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.11.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie –z podziałem na 4 części:

Część 1 - Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie CZĘŚĆ 1 – Zarząd Zlewni w Kielcach,

Część 2 - Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie CZĘŚĆ 2 – Zarząd Zlewni w Krakowie,

Część 3 - Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie CZĘŚĆ 3 – Zarząd Zlewni w Sandomierzu,

Część 4 - Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie CZĘŚĆ 4 – Zarząd Zlewni w Żywcu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 11 do SWZ - Projekt umowy

Branże CPV

 • 39131100-0 - Regały archiwalne
 • 39141100-3 - Regały
 • 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
 • 39151200-7 - Stoły robocze
 • 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.11.2022 14:22:41
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry