Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Wadowice Etap II (2 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.195.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.10.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  10.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem koryta potoku Kleczanka w km 2+740-3+500 w msc. Klecza Dolna, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. lokalne ręczne ścięcie i karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z odwozem, ścięcie piłą mechaniczną drzew, lokalne wykopy jamiste, lokalne wykonanie zasypu wyrw na skarpach i w dnie (pod wyrwy denne). Wszystkie prace będą wykonywane z brzegu oraz koryta.

Część 2:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem potoku Bez nazwy w km 0+490-0+530 w msc. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. lokalne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości, lokalne usunięcie zatorów ziemnych z dna potoku oraz wykopy pod narzut kamienny. Wszystkie prace będą wykonywane z brzegu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: Zdolności technicznej lub zawodowej
dla części 1:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
co najmniej 1 robotę na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie prace związane z wykonaniem zasypu wyrwy lub narzutu kamiennego za kwotę minimum 60 000 zł brutto
dla cz. 2:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
co najmniej 1 robotę na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie prace związane z wykonaniem zasypu wyrwy lub narzutu kamiennego za kwotę minimum 30 000 zł brutto

Informacje dodatkowe

Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych jest dostępny pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych 

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.10.2022 11:53:39
 • Iwona Jaroś

 • Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.
 • 03.11.2022 14:07:21
 • Iwona Jaroś

 • Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert w dniu 31.10.2022
 • 07.11.2022 14:44:29
 • Iwona Jaroś

 • Dodano ogłoszenie o zmianie treści SWZ

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry