Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Część 1 – Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany – ZOH Łączany – Skawina Część 2 – Konserwacja rowu R – ZOH Łączany – Skawina

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.198.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.10.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  07.11.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.11.2022 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielone jest na 2 części, zakres prac obejmuje:

Część 1: Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany – ZOH Łączany – Skawina

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rowów wchodzących w skład kompleksu odwodnieniowego w Łączanach, gmina Brzeźnica, woj. małopolskie, likwidującego ujemne skutki piętrzenia Wisły stopniem wodnym w Łączanach.

Część 2: Konserwacja rowu R – ZOH Łączany – Skawina

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rowu „R” wchodzącego w skład kompleksu odwodnieniowego w Łączanach, gmina Brzeźnica, woj. małopolskie, likwidującego ujemne skutki piętrzenia Wisły stopniem wodnym w Łączanach.

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do niniejszej SWZ w tym projekt umowy (załącznik nr 1 do SWZ, tożsamy dla wszystkich części) oraz opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2a oraz nr 2b do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ - Wzór umowy (tożsamy w zakresie wszystkich części)

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.11.2022 11:51:08
 • Ewa Piszczek

 • Informacja z otwarcia ofert.
 • 15.11.2022 11:21:04
 • Ewa Piszczek

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1 oraz nr 2.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry