Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim Etap IV

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.204.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.11.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  24.11.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.11.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.11.2022 16:01:12
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 15.11.2022 11:02:53
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieścił Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedź na pytanie Wykonawcy
 • 21.11.2022 10:46:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na zadane pytanie
 • 24.11.2022 13:01:40
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 28.11.2022 14:39:26
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 2 postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry