Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup rębaków

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.207.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  05.12.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.12.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup rębaków na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Zakup rębaków w ramach zadania  „Zakup sprzętu utrzymaniowego: kosiarka – traktorek (1 szt.), kosiarka spalinowa traktorek (1 szt.), rębak spalinowy mobilny (5 szt.), wyciągarka spalinowa przenośna (1 szt.)”,

Część 2 - Zakup rębaków na potrzeby RZGW Wrocław.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ 

Branże CPV

 • 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
 • 43312200-5 - Rębarki

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.12.2022 11:32:33
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 14.12.2022 11:19:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
 • 15.12.2022 14:33:49
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie- Część 2.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry