Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.212.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  07.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.12.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie. Do oferty należy załączyć karty technologiczne pasz zawierające informacje, które umożliwią Zamawiającemu weryfikację parametrów dostarczanej paszy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paszy wraz z załadunkiem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie ośrodka zarybieniowego w Świnnej Porębie, Świnna Poręba 258, 34-106 Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

wpis do rejestru podmiotów działających na rynku pasz oraz nadanego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (WNI)

Branże CPV

 • 15711000-5 - Karma dla ryb

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.12.2022 13:17:34
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry