Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15136,Udroznienie-koryta-potoku-Raclawka-w-km-3500-7000-m-Janowiczki-Raclawice-gm-Racl.html
2023-03-21, 18:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie koryta potoku Racławka w km 3+500-7+000 m. Janowiczki, Racławice, gm. Racławice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 623
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.2.6.532.20.2022.MB
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.11.2022 10:00
 • Termin złożenia oferty
  05.12.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Anna Wójcik Firma Projektowo-Budowlana AMM-ANDROMEDA

Łużycka 71B /12
30-693 Kraków

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.