Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup i dostawa sprzętu zabezpieczającego zdrzenia kryzysowe (motopompy, zapory, osprzęt)

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.915770966
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2811.319.2022.ER
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.11.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  05.12.2022 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wszystkich niżej wymienionych materiałów i urządzeń oraz dostawa do siedziby w ZZ w Stargardzie:

 • motopompa szlamowa WT 40X – 4 kpl,
 • pożarniczy wąż tłoczny W-110-20-ŁA/S/PU – 20 szt,
 • wąż ssawny PCV 110/4m 2-łączniki – 4 szt,
 • smok ssawny prosty 110 – 4 szt,
 • kosz do smoka ssawnego z siatki i drutu stalowego – 4 szt,
 • działko wodno - pianowe DWP2400 z nasadą 1x110 – 1 szt,
 • przełącznik 110/75 – 4 szt,
 • rozdzielacz kulowy RK-75/52-52 4 szt,
 • pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁA/PCV – 4 szt,
 • zapora przeciwpowodziowa o śr 80cm i dł. 10mb SUP P4 80/10 z rękawem wylewowym i kołnierzem uszczelniającym – 4 kpl,
 • zapora przeciwpowodziowa o śr 40cm i dł. 10mb SUP P4 40/10 z rękawem wylewowym i kołnierzem uszczelniającym – 4kpl.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu.

Branże CPV

 • 34144213-4 - Motopompy
 • 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
 • 44212383-7 - Zapory

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny Zygmunt Czarnota

Kluczewska 3
32-300 Olkusz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry