Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15167,Konserwacja-sieci-radiotelefonicznej-na-terenie-OH-Debe.html
13.07.2024, 17:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja sieci radiotelefonicznej na terenie OH Dębe

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140 Serock
tel.(22)7823000
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.484.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.11.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  08.12.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przeglądu i konserwacji, zgodnie z poniższym zestawieniem.

 1. Przegląd 15 kpl. radiotelefonów typu YAESU FTL-1011 z zasilaczem stabilizowanym ZS10
  z zabezpieczeniem zwarciowym 13,8V–10/12A, polegający na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich urządzeń, poprzez kontrolne nawiązanie łączności z innymi użytkownikami, oczyszczenie zewnętrznych powierzchni poszczególnych elementów każdego aparatu, sprawdzenie stanu przewodów, złączy itp. oraz usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.
 2. Konserwacja 15 zestawów antenowych na obiektach.
 3. Konserwacja  2 zestawów radiotelefonów (tzw. awaryjnych).
 4. Interwencyjne naprawy radiotelefonów (zakłada się wykonanie 2 napraw w ciągu trwania umowy).
 5. Weryfikacja częstotliwości pracy urządzeń, w przypadku wykrycia nieprawidłowości dostrojenie radiotelefonów do parametrów zgodnych z pozwoleniem radiowym.
 6. Konserwacja instalacji antenowej na maszcie kratowym o wysokości 33m umiejscowionym przy budynku ZZ Zlewni w Dębem.

Zakres prac:

Konserwacja anteny bazowej 34 MHz, wraz z przeglądem elementów składowych:

- odskocznia antenowa,

- przewód antenowy CNT 400,

- złącze antenowe Andrew N,

- opaska uziemiającej Fimo,

- odgromnik antenowy Polyphaser,

- zwód odgromowy 3m,

- linka uziomowa LGY 16.

Warunki realizacji umowy

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

- posiadanie aktualnych dokumentów dot. działalności;

- posiadanie doświadczenia w tematyce przedmiotu zamówienia, potwierdzonego referencjami (listy polecające, protokoły odbioru prac itp.).

Branże CPV

 • 50333200-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.