Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Sandomierz w latach 2023 – 2025"

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.216.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.01.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  03.02.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.02.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwukrotnego koszenia w każdym w roku kalendarzowym w latach 2023-2025 w niżej wymienionych Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni w Sandomierzu z podziałem na części:

Część 1 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz I

Część 2 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz II

Część 3 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz III

Część 4 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz IV

Część 5 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Sandomierz V

Część 6 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec I

Część 7 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec II

Część 8 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec III

Część 9 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec i Staszów IV

Część 10 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska I

Część 11 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska II

Część 12 -Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska III

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 usługi polegające na koszeniu wałów przeciwpowodziowych o łącznej wartości nie niższej niż:

dla części 1: 80 000,00 zł brutto

dla części 2: 60 000,00 zł brutto

dla części 3: 100 000,00 zł brutto

dla części 4: 50 000,00 zł brutto

dla części 5: 90 000,00 zł brutto

dla części 6: 100 000,00 zł brutto

dla części 7: 50 000,00 zł brutto

dla części 8: 100 000,00 zł brutto

dla części 9: 90 000,00 zł brutto

dla części 10: 90 000,00 zł brutto

dla części 11: 100 000,00 zł brutto

dla części 12: 50 000,00 zł brutto 

 

UWAGA:

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, nie jest wymagane udokumentowanie spełnienia warunku udziału odrębnie dla każdej części zamówienia. Np. gdy Wykonawca składa ofertę na dwie bądź więcej części wystarczy udokumentować tylko doświadczenie wymagane dla części zamówienia, dla której wymagania są większe.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.01.2023 13:18:27
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ
 • 09.01.2023 13:33:43
 • Krzysztof Madej

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 09.01.2023 13:35:25
 • Krzysztof Madej

 • Odpowiedzi na pytania
 • 21.03.2023 14:38:21
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12
 • 31.03.2023 15:11:11
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 8
 • 03.04.2023 14:44:43
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 7

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry