Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15660,Konserwacja-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Toruniu.html
16.07.2024, 03:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu”.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.4.2023.ZP.EB
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.03.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  14.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu”.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamówienie składa się z następujących części:
 4. Część 1: Nadzór Wodny Chełmno (prawy brzeg);
 5. Część 2: Nadzór Wodny Chełmno (lewy brzeg) oraz  NW Brodnica;
 6. Część 3: Nadzór Wodny Aleksandrów Kujawski;
 7. Część 4: Nadzór Wodny Toruń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia Załącznik Nr 1 do SWZ,
 • Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.04.2023 14:36:55
 • Ewa Bammes

 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
  Informacja z otwarcia ofert.
 • 08.05.2023 13:21:29
 • Ewa Bammes

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3, 4.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

IS Industry Solutions Marcin Skotnicki

Łabiszyńska 1A
86-061 Olimpin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.