Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.583261854
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.6.2023.ZP.TO
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  21.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.04.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w  Tczewie w podziale na części:

Część 1 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Tczewie obiekt 1
Część 2 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Tczewie obiekt 2
Część 3 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Tczewie obiekt 3
Część 4 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Tczewie obiekt 4
Część 5 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Grudziądzu
Część 6 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Kwidzynie obiekt 1
Część 7 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Kwidzynie obiekt 2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia określają:
- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 3 (trzy) części zamówienia. Temu samemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na maksymalnie 3 (trzy) części. W przypadku złożenia oferty w odniesieniu do większej liczby części niż przewidziany przez Zamawiającego limit, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona we wszystkich częściach zamówienia ze względu na niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry