Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15672,Prace-utrzymaniowe-na-ciekach-na-terenie-dzialania-Zarzadu-Zlewni-w-Zgorzelcu.html
19.07.2024, 23:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  20.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawcy spełnią warunki, jeżeli wykażą, że:
  1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej- wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie – prace konserwacyjne na ciekach  : dla części 1 do 11 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 1 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Miedzianka w miejscowości Bogatynia

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 2 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Nieciecz w m.Mikułowa oraz Lipniak w miejscowości Mikółowa

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 3 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Kruszynka w miejscowości Pieńsk

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 4 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Mytwa w miejscowości Ręczyn

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 5 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Jędrzychowicki Potok w miejscowości Jerzmanki, Łagów, Jędrzychowice oraz Cieku Zielnica w miejscowości Łagów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Częśc 6 Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe cieku Żarecki Potok w miejscowości Wyręba, Sławnikowice, Gronów, Żarska Wieś, Żarki Średnie, Lasów.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 7 Kanał Brodzki - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+000-1+250 oraz 2+000-4+000

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 8 Kanał Białków - - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+000÷1+550

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 9 Rzeka Rzeczyca - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 15+900-20+050

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 10 Rzeka Skroda - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 13+200-26+500

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Część 11 Rzeka jeziorna Jeziorna - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+700-9+200 oraz 21+650-22+200

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.